Actueel

Nieuws

De 'laatste loodjes' Lokaal nieuws maandag 02 mei 2022

De 'laatste loodjes'

Uiteindelijk kwam er toch nog meer bij kijken om tot de transformatie van de Missiehuis locatie te komen dan al was voorzien en was gedaan. Zo hebben we de afgelopen tijd onder andere veel aandacht besteed aan:

Het kiezen van de te gebruiken materialen, de inrichting van het openbaar gebied en de flora en fauna rondom het Missiehuis. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met wensen van belanghebbenden. De mee ontworpen groene erfafscheidingen en het (toekomstig) openbare gebied voor de gemeente zullen door ons worden aangelegd.
Treffen van de nodige voorzieningen voor de vleermuizen in het gebied.
Het zo efficiënt en duurzaam mogelijk maken van de energiezuinige woningen. De nieuwbouwwoningen zullen Bijna Energie Neutraal (BENG) zijn, terwijl we de woningen en appartementen ook zo duurzaam mogelijk zullen maken.
Extra beveiliging van het Missiehuis;
Digitaal inmeten van het Missiehuis, na de interne sloop, om verrassingen bij de bouw van de appartementen te voorkomen.
Additioneel archeologisch onderzoek door het graven van proefsleuven. Gelukkig is er behalve een Duitse helm en een bot van een paard niks gevonden, dus dat betekent geen additioneel oponthoud;
6 mei zal er nog een explosievenonderzoek plaatsvinden om zeker te stellen dat er geen explosieven in de grond zijn achtergebleven.

Thans zijn alle voorbereidingen voor de bouw bijna gereed. We zijn verheugd dat we binnenkort de plattegronden van de woningen en appartementen kunnen laten zien, vooruitlopend op de presale die nu gepland staat in juni.

Leeghalen Missiehuis in deze fase afgerond Lokaal nieuws dinsdag 15 maart 2022

Leeghalen Missiehuis in deze fase afgerond

In september 2021 is firma Bottelier begonnen met de demontage, interne sloop en het verwijderen van asbest uit het Missiehuis. Uiteindelijk heeft dit langer geduurd dan voorzien omdat er meer asbest werd aangetroffen dan een eerste analyse had uitgewezen.

Begin maart heeft firma Bottelier de werkzaamheden voor deze fase afgerond. De resterende sloop en asbestverwijdering kan pas plaatsvinden voor de start van de bouw omdat de kozijnen hiervoor verwijderd moeten worden en dan is het pand niet meer wind en waterdicht. De nieuwe appartementen zullen allemaal nieuwe kozijnen met isolatieglas krijgen.

Nu alles wat voor de toekomst van het Missiehuis niet meer nodig is, is verwijderd, kun je pas echt goed zien hoe mooi ruim, hoog en licht de ruimtes zijn. De tweede verdieping heeft een prachtige dakconstructie met houten spanten. We verheugen ons op de nieuwe appartementen in dit karakteristieke gebouw.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Velsen.

Aanmelden